nuttige links:
       
  http://www.acantus.nl  
  Website van de woningcorporatie Acantus  
       
  http://www.woonbond.nl  
  Website van de Woonbond  
       
  http://www.huurdersvereniging.nl  
  Landelijk overzicht van huurdersverenigingen
       
  http://www.toeslagen.nl  
  informatie over zorgtoeslag en huurtoeslag  
       
  http://www.vrom.nl  
  Website over ondermeer volkshuisvesting